שיחרור הוא אתר מסיבות ערבות הדדית

אנחנו מקשרים מסיבות עם מימון, מתוך ערבות הדדית בנושאים מסויימים. נושאי הערבות מאופיינים על פי היותן:

  • עם (כל) קבוצ/ות,

  • לקידום (כל) אתגר/ים,

  • בזימון (כל) זמנ/ים/תנא/ים, 

  • במיקום (כל) מקום/אתר,

  • ועל ידי (כל) אמצעי/אפליקציה.

ניתן לנהל נושאים מסוימים מהדומיין המישני של האתר וניתן לתרום עבור המשך פעילות זו. בכוונתנו לבנות את תשתית רשת השיחרור במרחבים שונים כולל אפליקציה וניהול.